Duurzame en efficiënte oplossingen, dat is de kracht van onze expertise.

Duurzame bronnen voor het opwekken van elektriciteit worden steeds meer de norm, denk maar aan de vele zonnepanelen of windmolens die het landschap vandaag al vormgeven. Duurzame warmte produceren is echter nog niet vanzelfsprekend, en dat terwijl ons warmteverbruik net verantwoordelijk is voor twee derde van de totale CO2 uitstoot.

De zonthermische installaties van Azteq bieden hiervoor een oplossing door de kracht van paraboolspiegels in te zetten. Deze maken het mogelijk om warmte tot 400 °C op een duurzame en financieel haalbare manier op te wekken.

Alle elementen voor een efficiënt systeem

De paraboolspiegel

Azteq zonnespiegels vangen zonnestralen op en concentreren deze omwille van hun geometrie naar eenzelfde punt.

De collectorbuis

De collectorbuis bevindt zich in het focaal punt van de spiegel en vangt de warmte op door middel van olie.

De warmtewisselaar

De warmtewisselaar brengt de hitte van de olie over naar het medium dat van toepassing is binnen het productieproces

Het buffervat

Wanneer u de opgevangen warmte niet meteen inzet, kan deze opgeslagen worden in een buffervat om later te gebruiken.

De alternatieve bron

Naast zonnespiegels, bestaat het warmte-systeem uit nog een alternatieve bron om zonloze dagen op te vangen.
Azteq System
Mirror Technology
Spiegeltechnologie

Onze zonnespiegels reflecteren 95 procent van de opgevangen zonnestralen naar eenzelfde punt. Deze hoge reflectiegraad is mogelijk door een speciale coating die de stralen zoveel mogelijk terugkaatst en zo weinig mogelijk absorbeert. Daarnaast bewegen onze spiegels mee met de zon waardoor ze het zonlicht op elk moment van de dag zoveel mogelijk benutten. Om de impact op de omgeving zoveel mogelijk te beperken, draaien de spiegels verticaal naar de grond wanneer het regent, zodat er geen grondwater opgevangen wordt.

Collector Technology
Collectortechnologie

De collectorbuis vangt de warmte op en zorgt ervoor dat deze mobiel wordt. Hiervoor bestaat de buis uit drie onderdelen: een glazen buitenbuis, een metalen binnenbuis waar olie door loopt en een vacuüm tussen beide onderdelen. De binnenbuis maakt gebruik van een energie-absorberende coating om zo weinig mogelijk warmte te verliezen. De olie er in loopt beschikt over een hoge warmtegeleidingscoëfficiënt om de hitte zo efficiënt mogelijk op te vangen. Door het vacuüm en de glazen buitenbuis blijft het geheel cold to the touch, en dus diervriendelijk.

Heat Exchanger
Warmtewisselaar

Hier gebeurt de magie. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de opgevangen warmte ook werkelijk ingezet kan worden. De warmtewisselaar draagt de warmte, opgewekt via hete olie uit de warmtecollector, over aan het medium dat van toepassing is binnen het productieproces van de klant. Dit kan opnieuw thermische olie zijn, maar ook warmte in de vorm van stoom of warm water.

Buffervat
Het buffervat

Warmte leent zich zeer goed tot opslag voor vertraagd gebruik, tot wel vijf keer efficiënter dan elektriciteit. Azteq maakt gebruik van deze eigenschap door buffervaten te installeren die dienen als een soort van batterij. Hierdoor kan u 24/7 warmte gebruiken, ook wanneer de zon niet schijnt. Dit systeem is het efficiëntst wanneer u een set spiegels voor opslag installeert.

Alternatieve warmtebron
Alternatieve warmtebron

Ondanks een gemiddeld aantal van 1300 zonuren per jaar in Europa, zijn er natuurlijk ook dagen waarop de zonnespiegels geen direct zonlicht kunnen opvangen. Hierdoor zullen ze de nodige warmte niet kunnen opwekken. Azteq zonnespiegels zullen daardoor telkens in combinatie met een alternatieve warmtebron geïnstalleerd worden. Dat kan met uw huidige gasinstallatie, maar ook met duurzame alternatieven zoals biogas. De warmtewisselaar zal dan gedeeld worden door beide systemen.

De voordelen van onze technologie

Hogere temperaturen dan andere duurzame opties

Tot nu toe was het voor industriële toepassingen vaak onmogelijk om volledig over te stappen naar duurzame warmte. Technologieën zoals geothermie of zonneboilers zijn met een vermogen van minder dan 150 °C namelijk niet in staat om de nodige warmte te leveren voor een groot deel van de productieprocessen. Door een optimalisatie van de techniek waarbij het zonlicht geconcentreerd wordt, zijn de installaties van Azteq in staat om warmte tot 400 °C te produceren. Dit is voldoende om de meeste productieprocessen te ondersteunen, terwijl men niet moet inboeten op vlak van duurzaamheid.

 

Werkelijk CO2-neutraal vanaf de installatie

De zonnespiegels van Azteq zijn de enige duurzame bron van hoogwaardige warmte die vanaf de plaatsing volledig CO2-neutraal is. Andere alternatieven voor het ecologisch maken van warmte zijn ook na de ontwikkeling en installatie van het systeem verantwoordelijk voor CO2 omwille van verbrandingsreacties. Bij Azteq zonnespiegels is dit niet het geval en blijft de uitstoot van CO2 beperkt tot de productie en het transport van de systemen.

Minimale impact op de omgeving

De impact van Azteq zonnespiegels op de omgeving is bijna onbestaande. De collectorbuis blijft dankzij vacuümtechnologie koud genoeg om aan te raken, de installaties zijn volledig geur- en geluidsloos en de spiegels kunnen bij regenweer naar de grond gericht worden, zodat al het water de grond bereikt. Daarnaast kunnen ze zo opgesteld worden dat de spiegels perfect combineerbaar zijn met bepaalde vormen van landbouw.

Meer informatie?

Conctacteer ons