Duurzame en efficiënte oplossingen, dat is de kracht van onze expertise.

Duurzame bronnen voor het opwekken van elektriciteit worden steeds meer de norm, denk maar aan de vele zonnepanelen of windmolens die het landschap vandaag al vormgeven. Duurzame warmte produceren is echter nog niet vanzelfsprekend, en dat terwijl ons warmteverbruik net verantwoordelijk is voor twee derde van de totale CO2 uitstoot. Duurzame warmte produceren is echter nog niet vanzelfsprekend, en dat terwijl ons warmteverbruik net verantwoordelijk is voor twee derde van de totale CO2 uitstoot.

De zonthermische installaties van Azteq bieden hiervoor een oplossing door de kracht van paraboolspiegels in te zetten. Deze maken het mogelijk om warmte tot 400 °C op een duurzame en financieel haalbare manier op te wekken. Deze maken het mogelijk om warmte tot 400 °C op een duurzame en financieel haalbare manier op te wekken.

Alle elementen voor een efficiënt systeem

De paraboolspiegel

Azteq zonnespiegels vangen zonnestralen op en concentreren deze omwille van hun geometrie naar eenzelfde punt.

De collectorbuis

De collectorbuis bevindt zich in het brandpunt van de spiegel en absorbeert de warmte die vervolgens wordt getransporteerd door middel van thermische olie.

De warmtewisselaar

De warmtewisselaar brengt de hitte van de olie over naar het medium dat van toepassing is binnen het productieproces

Het buffervat

Wanneer u de opgevangen warmte niet meteen inzet, kan deze opgeslagen worden in een buffervat om later te gebruiken.

De alternatieve bron

Naast zonnespiegels, bestaat het warmte-systeem uit nog een alternatieve bron om zonloze dagen op te vangen.
Azteq System
Mirror Technology
Spiegeltechnologie

Onze zonnespiegels weerkaatsen meer dan vijfennegentig procent van de opgevangen zonnestralen naar hetzelfde punt. Deze hoge reflectiegraad wordt mogelijk gemaakt door een speciale coating die de stralen zo veel mogelijk reflecteert en zo weinig mogelijk absorbeert. Bovendien bewegen onze spiegels met de zon mee, zodat ze op elk moment van de dag maximaal gebruik maken van het zonlicht. Om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken, draaien de spiegels naar een verticale positie wanneer er geen direct zonlicht is en wanneer het regent, zodat er geen water wordt opgevangen.

Collector Technology
Collectortechnologie

De collectorbuis vangt de warmte op en maakt deze mobiel. Daarvoor bestaat de buis uit drie delen: een glazen buitenbuis, een metalen binnenbuis waar olie doorheen stroomt en een vacuüm tussen beide delen. De binnenbuis heeft een energie-absorberende coating om de warmteverliezen te minimaliseren. De olie in de binnenbuis heeft een hoog warmtegeleidingsvermogen om de warmte zo efficiënt mogelijk te absorberen. Door het vacuüm en de glazen buitenbuis blijft de hele buis koud aanvoelen, en dus vogelvriendelijk.

Heat Exchanger
Warmtewisselaar

Dit is waar de magie gebeurt. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat de opgevangen warmte ook daadwerkelijk kan worden gebruikt. De warmtewisselaar brengt de door de hete olie opgewekte warmte van de warmtecollector over naar het medium dat in het productieproces van de klant wordt gebruikt. Dit kan opnieuw thermische olie zijn, maar ook warmte in de vorm van stoom of heet water.

Buffervat
Het buffervat

De warmte zelf leent zich zeer goed voor opslag voor uitgesteld gebruik, tot vijf keer efficiënter dan elektriciteit. Azteq maakt gebruik van deze eigenschap door buffervaten te plaatsen die als een soort batterij dienen. Zo kan je 24/7 warmte gebruiken, ook als de zon niet schijnt. Dit systeem vereist een extra set spiegels om warmte te produceren voor opslag.

Alternatieve warmtebron
Alternatieve warmtebron

Hoewel Europa gemiddeld 1300 zonuren per jaar heeft, zijn er natuurlijk dagen waarop de zonnespiegels geen direct zonlicht kunnen opvangen. Daardoor zullen ze niet in staat zijn de nodige warmte te genereren. Azteq solar spiegels worden daarom geïnstalleerd in combinatie met een alternatieve warmtebron wanneer continue warmteopwekking nodig is. Dit kan met uw huidige gasinstallatie, maar ook met duurzame alternatieven zoals biogas. De warmtewisselaar wordt dan gedeeld door beide systemen.

De voordelen van onze technologie

Hogere temperaturen dan andere duurzame opties

Tot nu toe was het voor industriële toepassingen vaak onmogelijk om volledig over te schakelen op duurzame warmte. Technologieën zoals geothermie of vlakke plaatketels op zonne-energie met een temperatuurbereik tot 120 °C zijn niet in staat om een groot deel van de industriële processen van de nodige warmte te voorzien. Door de techniek waarin het zonlicht wordt geconcentreerd te optimaliseren, zijn de installaties van Azteq in staat om warmte te produceren tot 400 °C. Dit is voldoende om het grootste deel van de productieprocessen te ondersteunen zonder concessies te doen aan de duurzaamheid.

 

Werkelijk CO2-neutraal vanaf de installatie

De zonnespiegels van Azteq zijn de enige duurzame bron van hoogwaardige warmte die vanaf de plaatsing volledig CO2-neutraal is. Andere alternatieven voor het ecologisch maken van warmte zijn ook na de ontwikkeling en installatie van het systeem verantwoordelijk voor CO2 omwille van verbrandingsreacties. Bij Azteq zonnespiegels is dit niet het geval en blijft de uitstoot van CO2 beperkt tot de productie en het transport van de systemen.

Minimale impact op de omgeving

Until now, it has often been impossible for industrial applications to switch entirely to sustainable heat. Technologies such as geothermal or solar flat plate boilers with a temperature range of up to 120 °C are unable to provide the necessary heat for a large part of the industrial processes. By optimizing the technique in which sunlight is concentrated, Azteq’s installations are able to produce heat of up to 400 °C. This is sufficient to support most of the production processes while not compromising on sustainability.

Meer informatie?

Conctacteer ons