Hoogwaardige warmte

Met temperaturen tussen 150 en 400° Celsius zijn onze installaties een perfect groene en
duurzame oplossing voor industriële processen waarbij hoogwaardige warmte noodzakelijk is.

 

Rendabel

Met slechts 1.000 zonuren per jaar heb je toch een competitieve prijs in vergelijking met gas en
bespaar je 20 tot 50% op je energiefactuur.

 

Milieuvriendelijk

Als er geen zon is, zijn de paraboolspiegels naar de grond gericht zodat ze geen licht of regen
tegenhouden.

 

 

 

Klimaatvriendelijk

Dankzij onze duurzame en groene warmtetechnologie perk je de CO2-uitstoot van je bedrijf
aanzienlijk in.

 

Concentrated Solar
Thermal Energy

Azteq ontwikkelt en installeert zonnethermische installaties voor toepassingen op industriële
schaal. Daarbij maken we gebruik van paraboolspiegels, die met de zon mee bewegen en het
invallend zonlicht op de collectorbuizen concentreren.

Doordat het zonlicht geconcentreerd wordt, komt er warmte vrij met temperaturen die beduidend
hoger zijn dan bijvoorbeeld bij een zonneboiler. Onze zonne-energiesystemen produceren namelijk
warmte van 120 tot 400 graden Celsius. Bovendien kan die warmte worden opgeslagen in
geïsoleerde vaten, zodat ze ook ’s nachts bruikbaar is.

Groen en duurzaam
De opgeslagen warmte leent zich perfect om te gebruiken bij industriële processen en grote warmteverbruikers. Denk aan brouwerijen, voedingsverwerkende bedrijven, bottelarijen, chemiebedrijven, stadsverwarmingsnetwerken, … Kortom, elk bedrijf dat stoom of hoogwaardige warmte nodig heeft.

Vandaag halen dergelijke bedrijven hun warmte veelal uit de verbranding van gas of olie. Met onze zonnespiegelwarmte bieden we dus een volledig groen alternatief. Bovendien produceert onze technologie drie keer meer energie per geïnstalleerde vierkante meter dan een zonnepaneleninstallatie. Ook op financieel vlak is onze groene warmtetechnologie interessant: met slechts 1.000 zonuren per jaar bespaar je al 20 tot 50% op je energiefactuur. Milieu- en diervriendelijk Wanneer er geen zon is, zijn de paraboolspiegels naar de grond gericht zodat ze geen licht of

regen tegenhouden. De technologie is dus combineerbaar met verschillende landbouw- en veeteeltactiviteiten. Daarnaast worden de collectorbuizen niet heet en vormen ze geen bedreiging voor vogels, bijen en andere dieren of insecten.
Onze robuuste parabolische spiegels concentreren het invallend zonlicht op een vacuüm collector-buis in de brandlijn. Doorheen deze collector buis wordt olie, water of zout gepompt en verhit tot 450 °C. Er kan rechtstreeks of via een warmtewisselaar stoom gemaakt worden op hoge druk en temperatuur. Deze warmte kan ook worden opgeslagen in geïsoleerde vaten voor gebruik ’s nachts. Efficiënt en betaalbaar gebruik van zonne-energie, ook ’s nachts? Dat doen we al jaren.

Bron van groene
warmte

We produceren drie keer minder CO2 per geïnstalleerde vierkante meter dan een zonnepanelenproject!

Milieuvriendelijk

Onze vogelvriendelijke installaties
gaan perfect op in het landschap,
en gaan samen met sommige vormen
van veeteelt of landbouw.

 

Positief voor het klimaat

90 procent van de klimaatinspanningen
gaat naar elektriciteit, maar twee derde
van onze CO2-uitstoot is gerelateerd
aan ons warmtegebruik.

Met steun van de Vlaamse regering

"De Vlaamse regering heeft als opdracht
hernieuwbare energie te bevorderen.
We willen daarbij ook nieuwe technologieën
alle kansen geven.
Dit project bewijst dat er
nog ontzettend veel potentieel is."

- Bart Tommelein
(Vlaams minister van Energie)

 

Niet vervuilende
schone energie

AZTEQ wil zichzelf positioneren als de voorkeursleverancier van totaaloplossingen voor industriële thermische zonneboilers op de Europese markt en streeft naar het leveren van duurzame en niet-vervuilende 'groene warmte' in een commercieel haalbaar win-winaanbod.
Door gebruik te maken van beproefde technologieën op basis van lineair geconcentreerd zonlicht, wordt hernieuwbare thermische energie geleverd voor middelgrote tot hoge temperatuurtoepassingen (100 ° C - 400 ° C) in industriële processen en/of voor grote warmteverbruikers (met inbegrip van stadsverwarmingsnetwerken). AZTEQ streeft ernaar dit bedrijfsdoel op een sociaal duurzame manier te bereiken door direct of indirect werk te geven aan mensen met verschillende talenten en vaardigheden, zowel lokaal als internationaal, en door een lokaal kenniscluster te ontwikkelen.

Technische
oplossingen

Bespaar 20 tot 50% op uw energiefactuur!

 

Eenvoudige en efficiënte opslag voor vertraagd gebruik..
Dakmontageoplossingen beschikbaar.
Ervaren techniekteam om aan echte oplossingen te werken.
Onderhoudsteam om uw zonneboiler in topconditie te houden door de jaren heen.
Nood aan industriële stoom die voldoet aan jou normen en condities? Ons team verwacht jullie oproep

De investering in
thermische zonne energie
betaalt zichzelf terug!

Eén ding is zeker:
Stijgende energieprijzen en steeds strengere reglementering zijn prioritaire uitdagingen.
Versterk jou bedrijf door de zon te oogsten!!!

Request stats

TODO make new form to request practical numbers

Hoe een brouwerij energie bespaart met de zon

Situatieschets

Een middelgrote brouwerij XXXXXX produceert 500.000 hectoliter bier per jaar. Dat komt overeen
met een jaarlijkse thermische energiebehoefte van circa 14 GW. Die wordt geproduceerd door
twee warmteboilers met een totale capaciteit van 5 t/h.

De boilers worden aangedreven door verbranding van gas en produceren gesatureerde stoom aan
160°C. Met 8.000 operationele uren per jaar verbruikt de brouwerij circa 1,6 miljoen m³ gas, wat
gelijk staat aan een jaarlijkse kost van ongeveer 1 miljoen euro. Dat is 15% van de totaalkost van
de brouwerij!

Daarenboven steeg in de periode 2017- 2018 de prijs van gas met 20%. Daarom zocht de
brouwerij naar een efficiënte langetermijnoplossing, waarbij minstens 15% van de totale capaciteit uit
zonne-energie komt, dus zonder CO2 uitstoot.

Een brouwerij in zuid-europa produceert 1.400.000 hectoliters bier per jaar.
De constante fluctuatie van de kost van energie is een belangrijke prioriteit voor het bedrijf. 

Hoe wordt de energie aangevoerd?

De jaarlijkse energiebehoefte van ongeveer 40GW thermisch wordt geproduceerd door twee stoomboilers met een totale capaciteit van 14 t/h.
De boiler worden aangedreven door verbranding van gas en produceren gesatureerde stoom aan 170°C (8bar). Met 8000 operationele uren per jaar verbruikt het bedrijf zo’n 4,526,454 m³.
De kost voor de jaarlijkse gasbehoefte bedraagt zo’n 2.489.450 Euro goed voor zo’n 15% van de totaal kost van de brouwerij.
Gedurende de periode van 2012 tot 2013 steeg de gasprijs met 20%.

 

Wat heeft het bedrijf nodig?

Door de steeds stijgende prijs van energie ondanks een aantal energie efficiëntie maatregelen wil de brouwerij zijn energievoorziening aanpassen voor de lange termijn.
Doordat directe zoninstraling aanwezig is in de buurt van de brouwerij staat zonenergie boven aan de lijst.
De brouwerij streeft naar een aandeel van zo’n 50%.

Azteq-Solar_Thermal_schema

Oplossing

Om de nodige zonnethermische warmte/stoom te genereren, installeerden we 8
concentrated solar thermal (cst) collectoren op 5,500 vierkante meter. De collectoren staan op een
open vlakte naast de brouwerij en vormen een perfecte symbiose met de natuur.
Deze installatie zorgt concreet voor een vermindering van 534 ton CO2 en spaart de brouwerij
jaarlijks 2,85 GW gas uit.
Deze installatie heeft een verwachte levensduur van 25 jaar en verdient zich terug op zes jaar tijd.

Een eenvoudige zonnethermische oplossing verlaagt de kost aanzienlijk.

Om ten alle tijden de nodige steam te voorzien moet het zonnethermisch gegenereerde deel 50% zijn van de capaciteit van de boiler.
Om de nodige zonnethermische output te genereren van ongeveer 6 t/h zijn ongeveer 18 CST collectoren nodig.

 

Een eenvoudige integratie.

De zonnethermische faciliteit van 18 CST collectoren wordt geïnstalleerd op een open gebied naast de brouwerij. Er is nood aan 35.500 m² aan ruimte.
De zonnethermische installatie is geïntegreerd met de bestaande distributie parallel aan de stoom boiler.

Nice to meet you

 

Met Azteq ambiëren we een Europese revolutie in groene warmtetechnologieën op industriële
schaal. Want de zonnethermische installaties die wij ontwikkelen, zijn niet alleen financieel
interessant. Ze zijn ook vriendelijk voor mens, dier, het milieu en het klimaat. Ze maken ook geen
lawaai, veroorzaken geen geurhinder en zijn compatibel met heel wat landbouwactiviteiten.
Daarenboven dragen ze bij tot een wezenlijke vermindering van de CO2-uitstoot.

Het feit dat organisaties zoals Greenpeace en Bond Beter Leefmilieu ons steunen, versterkt onze
ambitie om effectief een verschil te maken met onze groene warmtetechnologie.

Twee Belgische broers koesterden in de jaren negentig grootse plannen in zonne-energie. Na een omweg via Israël keren ze vanuit China terug naar de heimat.

"Wij bieden vandaag 100% integreerbare industriele totaal oplossingen, een ernstige reductie op de CO2 uitstoot en tussen 20 en 50% reductie van uw energiefactuur, afhankelijk van uw warmtevraag."

De Belgische broers Kari en Juha Ven vormen samen met Koen Vermout de drijvende kracht
achter Azteq. Ze blikken terug op een decennialange expertise in zonnethermische energie. Zo
waren Kari en Juha in de jaren negentig al actief in de wereld van concentrated solar thermal (cst).

AZTEQ bouwt voort op de jarenlange ervaring van de Antwerpse familie VEN op gebied van de productie van componenten voor zonne-thermische installaties. Mede-oprichter Kari Ven was al begin jaren ‘90 oprichter en CEO van Solel Solar Systems, toen de belangrijkste toeleverancier van onderdelen voor de grote zonne-thermische energie installaties in de USA.

Kari Ven
Co-founder & CCO
Vooraleer AZTEQ op te richten, was Kari Ven al mede-oprichter van Solel Solar Systems in de jaren '90, en bleef nauw betrokken bij concentrated solar energy sector als aandeelhouder en Commerciëel Directeur van HuiYin Group. Hij heeft tientallen jaren ervaring in de concentrated solar energy technologie evenals in het leiden van verkoopsteams ingevolge verschillende commerciële functies bij multinationals. In AZTEQ leidt Kari het commerciële team en stuurt de product innovatie en technologische ontwikkeling activiteiten. Kari behaalde een Master in Filosofie aan de Universiteit van Antwerpen.

Koen Vermout
Co-founder & CEO
Koen Vermout is mede-oprichter en CEO van AZTEQ na een loopbaan bij Alcatel en Nexans waar hij verschillende operationele en algemene management functies heeft uitgeoefend in Europa, Azië en Afrika. Hij brengt expertise in operationele excellentie en het ontwikkelen van activiteiten in snel groeiende omgevingen, en heeft ervaring met het uitbouwen van performante teams in verschillende landen. In AZTEQ neemt Koen de dagelijkse leiding waar en de administratieve opvolging. Koen verwierf een diploma van Burgerlijk Ingenieur in Electronica aan de Vrije Universiteit Brussel een een MBA aan UHasselt. (LUC)

Nieuws

Het energiebedrijf Azteq, gevestigd in EnergyVille in Thor Park, het Genkse onderzoekscentrum voor hernieuwbare energie, gaat proefinstallaties met zonnespiegels opstellen in Oostende, Genk en Antwerpen. Die produceren geen stroom zoals zonnepanelen maar groene warmte die gebruikt kan worden door grote bedrijven.
Concentrated Solar Power is een technologie waarbij zonlicht rechtstreeks wordt omgezet in warmte. Het proces haalt temperaturen tot wel 500°C. De warmte kan dus perfect toegepast worden in de industrie. Interessant, want voor industriële warmte is er momenteel geen echt hernieuwbaar alternatief in Vlaanderen; alles gebeurt met gas, stookolie, kolen of biomassa.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste ontwikkelingen en realisaties?

Contact

Adres

Thor Park 8300,
3600 Genk,
Belgium

Telefoon

+32 89 39 59 00

Email

info@azteq.be

Special thanks to